home / co je to intrastat?

Co je Intrastat?

Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr  údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy. Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje) nebo jedná-li se o některé  zvláštní druhy a pohyby zboží
 
Intrastat  lze také popsat jako statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží  bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU  nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR.
 
Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám registrovaným nebo identifikovaným v ČR k DPH
Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování.
Vznikla-li zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, trvá jí tato povinnost až do konce roku, v němž prahu pro vykazování v součtu za celý rok nedosáhla. Proto povinnost vykazování údajů do Intrastatu trvá zpravodajské jednotce nejméně ještě celý následující kalendářní rok po roce, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování.
Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého  zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do Výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Výše prahů je stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží.
 

Aktuální zprávy a novinky

Dne 1. srpna 2014 vstoupilo v platnost nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
celý článek

Na základě novely Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP“)  mimo jiné dochází k 1.1.2015 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci GSP
celý článek

Důležité odkazy

TARIC –ověření sazby CLA

Ověření stavu ECS vývozu

Informace EORI

 
Kontaktní informace
Kancelář/provozovna
areál celního úřadu pro Středočeský kraj, územní pracoviště Zdiby
Pražská 180, 250 66  Zdiby
 
 e-mail: dinzikova@dinom.cz
            fakturace@dinom.cz
            clo@dinom.cz
 
tel.: 284 890 338
284 890 334
284 890 148

 
 
Provozní doba:
Po-Čt: 7-15 hod.
Pá: 7-14 hod.

 
Důležité informace
Rychlý kontakt